Przedsiębiorstwo NEW-TECH 51- 505 Wrocław ul. Węglowa 1 tel.fax 071 / 340 09 00, 340 04 46